ISBN: 9789031362837

Pedagogische Adviezen voor speciale kinderen is voor het eerst verschenen in 2002, waarna in 2009 een geheel herziene 2e druk is uitgekomen. Het boek gaat over speciale, bijzondere, maar complexe kinderen en jongeren, die hun opvoeders soms voor grote problemen kunnen stellen door hun speciale ondersteuningsbehoeften. Zaken die aan de orde komen zijn: angst, faalangst, posttraumatische stressstoornissen, depressieve gevoelens, hechtingsstoornissen, aandachtstekortstoornissen met en zonder hyperactiviteit (AD(H)D), oppositioneel opstandige gedragsstoornissen (ODD), antisociale agressieve gedragsstoornissen (CD), autisme spectrum stoornissen (ASS), waaronder syndroom van Asperger, PDD-NOS en MCDD, non verbale leerstoornis (NLD) en borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Naast een beschrijving van hun gedragsproblemen geeft de schrijfster praktische suggesties voor de aanpak hiervan. De kern van die aanpak is gelegen in de bereidheid van de beroepsopvoeder om achter het probleemgedrag te willen kijken en reeds bestaande positieve gedragingen uit te breiden. Hierdoor past dit boek in de trend van de tegenwoordige hulpverlening om vooral oplossingsgericht en niet zozeer probleemgericht te handelen. Deze aanpak biedt meer openingen en perspectief in problematische opvoedingssituaties.

Door zijn eenduidige opbouw is het boek zowel een praktisch handboek als een naslagwerk. Van alle problemen worden steeds dezelfde vragen beantwoord. In de elf hoofdstukken van deel II staat telkens beschreven: hoe ziet het probleem eruit volgens het psychiatrische DSM-IV classificatiesysteem, wat zijn mogelijke oorzaken, wat zijn mogelijke behandelingsvormen, wat is de prognose, wat  de concrete verschijningsvormen van het probleem in een klas of groep en wat zijn dan mogelijke handelingssuggesties.

Het boek is door de uitgever, Bohn Stafleu van Loghum, uitgeroepen tot boek van het jaar 2002 en 2005.

Het boek kost 37,99 euro.

Recensies van dit boek zijn te lezen op:

http://www.bsl.nl/shop/pedagogische-adviezen-voor-speciale-kinderen-9789031362837.html

http://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/pedagogische%2Badviezen

http://www.bruna.nl/boeken/pedagogische-adviezen-voor-speciale-kinderen-9789031362837

 

ISBN:9789090154367

Dezelfde auteur schreef ook in 2002 het handzame boekje Druk, druk, druk - richtlijnen voor ouders, leraren en begeleiders.
Praktische tips voor de opvoeding van kinderen met ADHD

In dit boekje staan in aparte paragrafen voor ouders en voor leraren tips voor de verschillende probleemgebieden die samenhangen met de stoornis ADHD. Zo zijn er tips mbt de drie kerngebieden: aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit, maar ook ten aanzien van de er vaak mee samengaande omgangs-, plannings- en motivatieproblemen.

U kunt dit boekje ontvangen door overmaking van 9,- + verzendkosten ( € 2,95 voor NL / € 4,- voor Belgie) of een veelvoud daarvan op nummer NL63 TRIO 0198 4555 69 ten name van A.P. van der Kamp, onder vermelding van 'boekje ADHD'. Dit alles met duidelijke vermelding van naam en adres waar het boekje naar toe gestuurd moet worden.

Trix van Lieshout is als orthopedagoge en gezondheidspsychologe ruim 35 jaar werkzaam voor leerlingen met sociaal emotionele problemen in het Voortgezet Onderwijs te Utrecht. Sinds augustus 2011 werkt zij bij het overkoepelend Samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht. Ze is er actief als adviseur, begeleider, coach en voorlichter voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Presentaties kunnen door Trix verzorgd worden aan de hand van het door haar geschreven boek voor één of meerdere dagdelen. De presentaties bestaan uit een powerpoint presentatie afgewisseld met videobeelden. Aan de hand daarvan kan gediscussieerd worden over door de deelnemers ingebrachte praktijksituaties.
In één dagdeel wordt het onderdeel pedagogisch vakmanschap, de basis van waaruit je het best met jongeren met probleemgedrag om kunt gaan,  behandeld. In twee daarop volgende dagdelen kunnen de aard en aanpak van verschillende specifieke gedragsproblemen aan de orde komen, zoals (faal)angst, depressie, aandachtstekortstoornis (ADD), aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), oppositioneel opstandig gedrag (ODD), agressief gedrag, aan autisme verwante contactstoornis (PDD-NOS), en de non verbale leerstoornis (NLD).

Praktische informatie

Als u wilt dat Trix een presentatie bij u verzorgt, stuurt u haar dan een email

Trix verzorgt ook lezingen via sprekersbureau Athenas

Voor een individuele coach, psychologische hulp of workshops/trainingen kijk eens op:
www.psychologischehulp.nl