Welkom op de website van orthopedagoog Trix van Lieshout


Cover boek

Mijn boek Pedagogische adviezen voor speciale kinderen (ISBN: 9789036819947) is voor het eerst verschenen in 2002, waarna in 2009 een geheel herziene tweede druk is uitgekomen. In 2018 schreef ik de derde druk samen met psycholoog, publicist Ron van Deth.

Het boek is ontstaan vanuit vragen uit het werkveld om concrete, praktische adviezen voor de begeleiding van kinderen en jongeren met extra ondersteuningsbehoeften. Deze adviezen worden hierin uitvoerig besproken. De nadruk ligt op oplossingsgericht werken: met jongeren zoeken naar wat al wel goed gaat, wat zij nog nodig hebben en wat voor hen goed werkt.

Door zijn eenduidige structuur is het boek zowel een naslagwerk als een praktisch handboek. Bij alle probleemgebieden komen het beeld, de oorzaken, behandelingen, prognose en concrete handelingssuggesties aan de orde.

De geheel herziene derde druk maakt gebruik van het nieuwe DSM-5 classificatiesysteem, waarbij wij ook de nadelen van etiketteren bespreken. Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd en er is nu een uitgebreid trefwoordenregister toegevoegd.

Bovendien is nu aan dit boek een website gekoppeld waarop extra informatie over de verschillende probleemgebieden wordt weergegeven, zoals websites, films, voorlichtings-, ervarings-, kinder- en jeugdliteratuur. Tevens staat daar informatie over de noodzaak om in de opvoeding en het onderwijs goed in te spelen op sekseverschillen. Daarnaast wordt  een door mij en Menno Ponne ontwikkeld digitaal screenings- en begeleidingsinstrument, de PoLiscoop, besproken.

Het boek is geschreven voor (aankomend) orthopedagogen, psychologen, leerkrachten, intern begeleiders, (vak)docenten, zorgcoordinatoren, maatschappelijk werkers, kinder- en jeugdartsen en voor opleidingen in Hoger Beroepsonderwijs en Universiteit.

Over de schrijvers
Ik was als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog ruim 35 jaar werkzaam in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Ik was er actief als adviseur, coach en voorlichter voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Momenteel geef ik lezingen over pedagogisch vakmanschap. 

Ron van Deth is psycholoog en publicist, verbonden aan het Europees Instituut voor Educatie in Driebergen. Hij was jarenlang docent in verschillende vormen van onderwijs en eindredacteur van PsychoPraktijk. Eerder schreef hij onder andere Psychiatrie: van diagnose tot behandeling en Inleiding in de psychopathologie.

PoLiscoop

Ik ontwikkelde samen met een collega-onderwijsbegeleider een digitaal screenings-en begeleidingsinstrument: de PoLiscoop.
U kunt deze hier downloaden. Vul het ISBN-nummer in: 978-90-368-1994-7. In het 'download-mapje' op uw computer komt dan een zip-bestand. Daarin zitten vier onderdelen. Deel D is de PoLiscoop.
Een stappenplan hoe dit instument gebruikt kan worden, vindt u hier.AD(H)D

Ik schreef eerder in 2002 het handzame boekje 'Druk, druk, druk - Praktische tips voor de opvoeding van kinderen met AD(H)D' (ISBN: 9789090154367)
In dit boekje staan in aparte paragrafen voor ouders en voor leraren tips voor de verschillende probleemgebieden die samenhangen met de stoornis AD(H)D. Zo zijn er tips mbt de drie kerngebieden: aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit, maar ook ten aanzien van de er vaak mee samengaande omgangs-, plannings- en motivatieproblemen.


Presentaties en lezingen

Op basis van het door mij geschreven boek geef ik ook presentaties, voor een of meerdere dagdelen.

Deze bestaan uit een powerpoint-presentatie afgewisseld met videobeelden. In een dagdeel wordt het onderdeel pedagogisch vakmanschap, de basis van waaruit je het best met jongeren met probleemgedrag om kunt gaan,  behandeld. In een aantal daarop volgende dagdelen kunnen de aard en aanpak van verschillende specifieke gedragsproblemen aan de orde komen, zoals (faal)angst, depressie, aandachtstekortstoornis (ADD), aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), oppositioneel opstandig gedrag (ODD), agressief gedrag, ASS (autismespectrumstoornis) en de non verbale leerstoornis (NLD).

Als u wilt dat ik een presentatie bij u verzorg, stuur mij dan een e-mail (trixvanlieshout@gmail.com).

Ik verzorg ook lezingen via sprekersbureau Athenas.