Informatie met betrekking tot te verzorgen presentaties over goed pedagogisch vakmanschap door orthopedagoge Trix van Lieshout.

Inhoudelijk gaat haar presentatie over pedagogisch vakmanschap en wat je daar als begeleider voor kunt doen om dat te verwerven. 

De presentatie wordt gehouden aan de hand van een power point presentatie, afgewisseld met (veel) videofragmenten. Dit omdat beelden vaak veel meer zeggen dan vele woorden. De presentatie is praktijkgericht. Er zal ook enige gelegenheid zijn om op vragen in te gaan, ervaringen uit te wisselen met name naar aanleiding van de videobeelden.

Er wordt veel aandacht besteed aan het belang van dit goed pedagogisch vakmanschap, van waaruit (beroeps)opvoeders het best zorgleerlingen en hun ouders kunnen begeleiden. Goed pedagogisch vakmanschap vormt namelijk de basis voor allerlei (ortho)pedagogische maatregelen bij de aanpak van velerlei gedragsproblemen van jongeren. Wat sterk benadrukt wordt dat gedragsproblemen niet een vast gegeven zijn, maar dat de ernst waarmee die optreden afhankelijk is van de relatie, situatie, de context, dus met andere woorden dat die gedragsproblemen relatief zijn en niet absoluut. Wij kunnen er door onze opstelling als opvoeders, begeleiders, leerkrachten veel aan doen of en hoe die gedragsproblemen zich manifesteren. Met name komt hierbij naar voren het grote belang van de relatie en het belang van het vergroten en uitbreiden van de autonomie en competentiegevoelens van de leerling. Belangrijke elementen hierbij zijn het oplossingsgericht bezig zijn, jongeren ‘eigenaren’ maken van hun problemen en hen zo stimuleren om zelf met oplossingen te komen, waardoor we nadrukkelijk hun eigen verantwoordelijkheid versterken. Wij zijn namelijk zélf het belangrijkste instrument in de begeleiding van de leerlingen en hebben vaak veel meer invloed dan mensen geneigd zijn te denken, zelfs al heeft de leerling een stoornis als ADHD of PDD-NOS oid. Dat houdt concreet in dat je als opvoeder  bereid moet zijn om áchter het gedrag te willen kijken en niet alleen op de lastige ‘vormfouten’ - waarin de jongere vaak  zijn gedrag giet - te reageren. Tevens dat je bewust moet willen zoeken naar positieve kanten, die de jongere ook altijd heeft. Hierdoor kun je veel problemen voorkomen en als ze zich toch voordoen kun je zorgen dat ze niet zo groot hoeven te worden, dat de problemen ‘behapbaarder’ worden en ze ons zo niet boven het hoofd hoeven te groeien. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van beelden uit oa (School) Video Interactiebegeleiding, een zeer krachtige begeleidingstechniek om leerkrachten, maar ook andere begeleiders te ondersteunen.

Apart van deze algemene presentatie kunnen er ook nog één of twee dagdelen besteed worden aan verschillende specifieke gedragsproblemen, waarbij eerst het beeld beschreven wordt en vervolgens over de aanpak gesproken wordt. Ook dit gebeurt aan de hand van een power pointpresentatie en dvd beelden.

Voor de presentatie wordt altijd een samenvatting toegestuurd van de teksten die op de power pointpresentatie staan, die dan voor de deelnemers vermenigvuldigd kan worden.